Szkoła Doktorska

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Poznaj Szkołę Doktorską UEW

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zapewnia możliwość uzyskania prestiżowego, uznawanego na całym świecie tytułu naukowego. To doskonała inwestycja we własny rozwój osobisty! Dzięki wiedzy akademickiej zyskasz solidne wsparcie Twoich umiejętności zawodowych.

Poznaj lepiej Szkołę Doktorską UEW – sprawdź najnowsze aktualności!

Rozwijaj się z nami!

Rekrutacja do szkoły doktorskiej

Chcesz wiedzieć więcej
i poszerzyć swoje horyzonty?

Rekrutacja na Program Doktorat Wdrożeniowy

Celem programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a środowiskiem społeczno-gospodarczym

O nas

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu rozpoczęła kształcenie doktorantów 1 października 2019 roku w wyniku reformy wprowadzonej na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Zapewniamy osobom podejmującym kształcenie wszechstronną opiekę promotorską oraz pomoc w uzyskaniu niezbędnej wiedzy, a także doskonalenie warsztatu badawczego. Przygotowujemy doktorantów do uzyskania stopnia doktora, co jest możliwe dzięki realizacji oferowanego przez nas programu kształcenia oraz sformułowanego podczas pierwszego roku kształcenia indywidualnego planu badawczego.

Kształcenie w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu jest realizowane w dyscyplinach:

  • Ekonomia i finanse,
  • Nauki o zarządzaniu i jakości,
  • Technologia żywności i żywienia.

Kształcenie jest prowadzone przez wybitną kadrę naukową, zapewniamy kontakt z wybitnymi naukowcami, osobami liczącymi się w świecie współczesnej ekonomii. Umożliwiamy też dostęp do najlepszych na świecie baz danych i narzędzi, jakimi dysponuje nasza Uczelnia.

Biuro Szkoły Doktorskiej

Budynek Z, pokój 211
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

Tel.: +48 71 36 80 612
e-mail: [email protected], [email protected]

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:15-14:30

Dziekan Szkoły Doktorskiej

rada szkoły doktorskiej ue wroc

Rada Szkoły Doktorskiej

Akty Prawne

Przydatne linki

Forum Szkół Doktorskich

Przestrzeń wymiany wiedzy i doświadczeń z obszaru kształcenia doktorantów i doktorantek w polskich szkołach wyższych

International Doctoral Seminars

These seminars provide an excellent platform for discussion during meetings held online.

Akredytacje i wyróżnienia

hr excellence in research
Chartered Financial Analyst
Chartered Institute of Management Accountants
Association of Chartered Certified Accountants
Polska Komisja Akredytacyjna

Członkostwo w organizacjach i programach

AACSB Business Education Alliance Member
International Association for Management Development in Dynamic Societies
Principles for Responsible Management Education
Erasmus plus

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia