Kandydaci

Kandydaci

Wybierz typ rekrutacji, w której masz zamiar wziąć udział!

Rekrutacja do szkoły doktorskiej

Chcesz wiedzieć więcej i poszerzyć swoje horyzonty?

Rekrutacja na Program Doktorat Wdrożeniowy

Celem programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a środowiskiem społeczno-gospodarczym

Skontaktuj się z nami

Biuro Szkoły Doktorskiej

budynek Z, pokój 211
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

Biuro czynne od poniedziałku do piątku: 7:15–14:30

Mgr Olga Rutkowska

E-mail: [email protected]

Tel.: 713680612

Mgr Renata Majewska

E-mail: [email protected]

Tel.: 713680612

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia