Forum Rozwoju Organizacji Pozarządowych Dolnego Śląska

Forum Rozwoju Organizacji Pozarządowych Dolnego Śląska

Szanowni Państwo,

w związku z organizowaną przez Samorząd Doktorantów oraz Szkołę Doktorską Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu konferencją dotyczącą identyfikowania oraz przełamywania barier współpracy międzysektorowej, chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu.


Zależy nam, aby konferencja oraz kolejne planowane w ramach Forum Rozwoju Organizacji Pozarządowych Dolnego Śląska wydarzenia przyczyniły się do dalszego doskonalenia współpracy pomiędzy sektorem biznesowym, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami publicznymi. Wierzymy, że wspólnymi siłami, dzięki dialogowi oraz aktywnemu zaangażowaniu uczestników, możliwe będzie wypracowanie najlepszych praktyk na rzecz bardziej skutecznego zaspokajania potrzeb społecznych.

Konferencja pod patronatem honorowym J.M. Rektora UEW prof. dr hab. Andrzeja Kalety oraz Marszałka Województwa Dolnośląskiego Pana Cezarego Przybylskiego odbędzie się dnia 27 maja 2024 r. na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (budynek W) w godzinach 9:00 – 16:30.

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU wydarzenia na 27 maja 2024 r.!

W trakcie wywiadów oraz dyskusji panelowych przedstawione zostaną m.in. punkty widzenia interesariuszy na współpracę z organizacjami pozarządowymi, omówione zostaną także główne wyzwania oraz bariery tworzenia partnerstw międzysektorowych. Planowany jest także warsztat, który posłuży opracowaniu propozycji rozwiązań doskonalących wspólne działania. Na podstawie wypowiedzi prelegentów oraz pracy uczestników wydarzenia w ramach warsztatów opracowany zostanie raport naukowy (wnioski oraz rekomendacje), który zostanie nieodpłatnie udostępniony interesariuszom.

Opłata konferencyjna: 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za osobę. Link rejestracyjny:
https://forms.office.com/e/SgG8A0w2re

Numer konta (opłata konferencyjna):

87 1240 3464 1111 0010 4316 2601
tytuł przelewu: FROP 2024
Zachęcamy do rejestracji za pomocą niniejszego formularza i zapraszamy serdecznie do udziału w wydarzeniu! Po otrzymaniu od Państwa zgody na kontakt oraz podstawowych informacji będziemy kontaktować się osobiście.

Program konferencji znajdą Państwo TUTAJ.

organizator – Grzegorz Kyć (grzegorz.kyć@ue.wroc.pl)

komunikacja i marketing – Kamila Łuczak ([email protected]), Paulina Graczyk ([email protected])

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia