Samorząd Doktorantów

Samorząd Doktorantów

Samorząd Doktorantów, który reprezentuje społeczność doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (UEW), stawia na rozwój naukowy, upraktycznienie nauki oraz networkingu pomiędzy doktorantami wrocławskich oraz polskich uczelni wyższych. Organizacja ściśle współpracuje ze Szkołą Doktorską Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, promując m.in. kształcenie na studiach doktoranckich, współpracując z młodymi naukowcami, a także wspiera inicjatywy organizowane przez społeczność doktorantów. Stanowi ponadto platformę wymiany wiedzy naukowej oraz doświadczeń, organizując m.in.: warsztaty, konferencje oraz inicjatywy mające na celu doskonalenie oraz promocję pracy młodych naukowców.

Pragniemy wykorzystywać posiadaną wiedzę naukową, cenne zasoby osobowe oraz praktyczne doświadczenie w obszarach zarządzania oraz ekonomii. Zależy nam, żeby wiedza ta służyła także lokalnej społeczności – żeby była bardziej dostępna oraz częściej stosowana w praktyce.

Nasza wizja obejmuje następujące obszary:

  • Rozwijamy kompetencje młodych naukowców,
  • Promujemy naukę oraz stosowanie wiedzy w praktyce
  • Wspieramy społeczność doktorantów
  • Kreujemy profesjonalne środowisko współpracy międzyuczelnianej dla doktorantów

Nasz zespół:

Tomasz Zema (przewodniczący)

Grzegorz Kyć (wiceprzewodniczący, współpraca z biznesem oraz instytucjami publicznymi)

Paulina Graczyk (komunikacja, marketing, strona www)

Kamila Łuczak (komunikacja, marketing, strona www)

Agnieszka Rosa (skarbnik)

Agnieszka Sztuk (sekretarz)

Adam Chomicki (współpraca z biznesem, relacje ze sponsorami)

Andrzej Greńczuk (przedstawiciel w Radzie Szkoły Doktorskiej)

Kontakt

Samorząd Doktorantów UEW

Facebook

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia