Forum Szkół Doktorskich

Forum Szkół Doktorskich

O inicjatywie

Forum jest organizowane z inicjatywy Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i stanowi przestrzeń wymiany wiedzy i doświadczeń z obszaru kształcenia doktorantów i doktorantek w polskich szkołach wyższych. Wyrażamy głębokie przekonanie, że Forum stanowi platformę debaty przyczyniającą się do upowszechnienia dobrych praktyk funkcjonowania szkół doktorskich w naszym kraju. Spotkania są moderowane przez Prof. dr hab. Czesław Zająca Dziekana Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Zapraszamy do udziału w przyszłych wydarzeniach. 

Przegląd dotychczas zorganizowanych wydarzeń

6. Forum Szkół Doktorskich. Metodyka rzetelnych procesów badawczych

Tematyka: Metodyka rzetelnych procesów badawczych

Program konferencji:

 • Powitanie prelegentów i uczestników – Prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet, Prorektor ds. Badań i Kadry Akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Prof. dr hab. Czesław Zając, Dziekan Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • Never ending story, czyli o metodyce rzetelnych procesów badawczych raz jeszcze – dr hab. Patrycja Klimas, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Katedra Zaawansowanych Badań w Zarządzaniu
 • Podsumowanie konferencji – Prof. dr hab. Czesław Zając, Dziekan Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

5. Forum Szkół Doktorskich. Praktyczne i formalne aspekty recenzowania prac doktorskich

Tematyka: Praktyczne i formalne aspekty recenzowania prac doktorskich – aspekty prawne związane z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. oraz refleksje wynikające z praktycznej pracy recenzenta

Program konferencji:

 • Powitanie prelegentów i uczestników: Prof. dr hab. Czesław Zając, Dziekan Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • Recenzowanie prac doktorskich i innych prac naukowych – wymogi formalne, dobre praktyki – Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Kierownik Katedry Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem, Promotor w Szkole Doktorskiej
 • Czy każda recenzja specjalizuje? – Prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet, Prorektor ds. Badań i Kadry Akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Członek Rady Szkoły Doktorskiej, Promotor w Szkole Doktorskiej
 • Podsumowanie i zakończenie konferencji – Prof. dr hab. Czesław Zając, Dziekan Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

4. Forum Szkół Doktorskich. Funkcja i rola promotora w przygotowaniu rozprawy doktorskiej

Tematyka: Funkcje i role promotora w przygotowaniu rozprawy doktorskiej – aspekty prawne związane z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. oraz refleksje wynikające z praktycznej pracy z doktorantem

Program konferencji:

 • Wybrane aspekty opieki promotorskiej w wybranych uwarunkowaniach – Prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet, Prorektor ds. Badań i Kadry Akademickiej, Członek Rady Szkoły Doktorskiej, Promotor w Szkole Doktorskiej
 • Wyzwania i dylematy dla promotora pracy doktorskiej – Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Kierownik Katedry Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem, Promotor w Szkole Doktorskiej.
 • Podsumowanie i zakończenie konferencji – Prof. dr hab. Czesław Zając, Dziekan Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

3. Forum Szkół Doktorskich

Tematyka: Ocena śródokresowa w Szkole Doktorskiej – wnioski po przeprowadzonej pierwszej ocenie. Ewaluacja Szkół Doktorskich – zagadnienia związane z przygotowaniem Szkół Doktorskich

Program konferencji:

 • Rozpoczęcie konferencji. Powitanie prelegentów i uczestników:
  – Prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
  – Prof. dr hab. Czesław Zając, Dziekan Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • Część pierwsza konferencji:
  • Przygotowania do ewaluacji Szkoły Doktorskiej. Dyskusję poprowadził Prof. dr. hab. Marcin Szpyrka, Dyrektor Szkoły Doktorskiej AGH
 • Część druga konferencji (panele dyskusyjne):
  • Ocena śródokresowa doktorantów – pierwsze doświadczenia.
   • Dr hab. Ilona Świątek-Barylska, prof. Uniwersytetu Łódzkiego, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego
   • Dr hab. Jarosław Korpysa, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego
  • Pierwsza Ocena Śródokresowa Szkoły – refleksje członka Komisji ds. Oceny Śródokresowej
   • Dr hab. Marzena Stor, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Kierownik Katedry Zarządzania Kadrami

2. Forum Szkół Doktorskich. Doktoraty Wdrożeniowe

Tematyka: Funkcjonowanie programu „Doktoraty Wdrożeniowe” z perspektywy Szkół Doktorskich – rekrutacja, finansowanie, dokumentacja

Program konferencji:

 • Część pierwsza konferencji: Rozpoczęcie konferencji. Powitanie prelegentów i uczestników
  • Prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  • Prof. dr hab. Czesław Zając, Dziekan Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • Część druga konferencji: Zagadnienia związane z rekrutacją na program Doktorat Wdrożeniowy w Szkole Doktorskiej – Dyskusja
 • Część trzecia konferencji: Pozyskanie dofinansowania oraz realizacja projektu w programie Doktorat Wdrożeniowy – Dyskusja
  • Mgr Anna Smurzyńska oraz Mgr Aleksandra Marchewska, Centrum Zarządzania Projektami, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Część czwarta konferencji: Doktorat Wdrożeniowy – problemy i rozwiązania – Dyskusja
  • Dr hab. Ilona Świątek-Barylska, prof. Uniwersytetu Łódzkiego, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego
  • Mgr Agnieszka Wojnarowska, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego
 • Podsumowanie i zakończenie konferencji: Funkcjonowanie programu „Doktoraty Wdrożeniowe” z perspektywy Szkół Doktorskich
  – rekrutacja, finansowanie, dokumentacja – Prof. dr hab. Czesław Zając, Dziekan Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

1. Forum Szkół Doktorskich. Pierwsze doświadczenia

Tematyka:

 • Rekrutacja do szkół doktorskich – kryteria przyjęcia, metody współpracy z promotorami
 • Programy kształcenia w Szkołach Doktorskich
 • Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich i mobilność doktorantów
 • Finansowanie badań prowadzonych przez doktorantów, finansowanie dodatkowych szkoleń dla doktorantów
 • Ocena śródokresowa – sposób realizacji

Program konferencji:

 • Rozpoczęcie konferencji. Powitanie prelegentów i uczestników:
  • Prof. dr hab. Andrzej Kaleta Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  • Prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  • Prof. dr hab. Czesław Zając, Dziekan Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • Część pierwsza konferencji (w języku angielskim):
  • Prof. dr. Zoltayné Paprika Zita, Corvinus University of Budapest, European Fundation of Management Development, wystąpienie na temat: Key factors of education at the doctoral level (Kluczowe czynniki kształcenia na poziomie doktorskim)
  • Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – wystąpienie na temat: Kierunki rozwoju karier młodych pracowników naukowych w Polsce
 • Część druga konferencji (panele dyskusyjne w języku polskim):
  • Rekrutacja do szkół doktorskich – kryteria przyjęcia, metody współpracy z promotorami. Wprowadzenie do dyskusji  ̶  Dr hab. Artur Walasik, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
  • Programy kształcenia w Szkołach Doktorskich. Wprowadzenie do dyskusji – Prof. dr hab. Czesław Zając, Dziekan Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  • Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich i mobilność doktorantów. Wprowadzenie do dyskusji – Prof. dr hab. Tadeusz Kowalski, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
  • Finansowanie badań prowadzonych przez doktorantów, finansowanie dodatkowych szkoleń dla doktorantów. Wprowadzenie – Dr hab. Bartłomiej Nita, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Prorektor ds. Finansów i Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  • Ocena śródokresowa – sposób realizacji. Wprowadzenie – Dr hab. Ilona Świątek- Barylska, Prof. Uniwersytetu Łódzkiego, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Łódzkiego
 • Podsumowanie i zakończenie konferencji – Prof. dr hab. Czesław Zając, Dziekan Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia