Rada Szkoły Doktorskiej

Rada Szkoły Doktorskiej

W bieżącym roku akademickim, w skład Rady Szkoły Doktorskiej wchodzą:

 1. prof. dr hab. Czesław Zając – Dziekan Szkoły Doktorskiej – przewodniczący Rady Szkoły Doktorskiej,
 2. prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet – Prorektor ds. Badań i Kadry Akademickiej,
 3. prof. dr hab. Andrzej Graczyk – Dziekan Wydziału Ekonomii i Finansów, 
 4. dr hab. Estera Piwoni-Krzeszowska, prof. UEW – Dziekan Wydziału Zarządzania,
 5. dr hab. inż. Andrzej Okruszek, prof. UEW – Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji,
 6. dr hab. Paweł Kuśmierczyk, prof. UEW – przedstawiciel dyscypliny Ekonomia i Finanse, zaopiniowany przez Radę Wydziału Ekonomii i Finansów,
 7. dr hab. Monika Hajdas, prof. UEW – przedstawiciel dyscypliny Nauki o zarzadzaniu i jakości, zaopiniowany przez Radę Wydziału Zarządzania, 
 8. dr hab. inż. Joanna Harasym, prof. UEW – przedstawiciel dyscypliny technologia Żywności i Żywienia, zaopiniowany przez Radę Wydziału Inżynierii Produkcji, 
 9. mgr Paweł Brusiło – przedstawiciel doktorantów Szkoły Doktorskiej UEW. 

Do zadań Rady Szkoły Doktorskiej należy opiniowanie:

 1. warunków i trybu rekrutacji na każdy rok akademicki,
 2. zmian w programie kształcenia,
 3. zmian w regulaminie szkoły doktorskiej,
 4. sprawozdań z działalności szkoły doktorskiej,
 5. raportu samooceny na potrzeby ewaluacji,
 6. zasad ewaluacji doktoranta.

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia